มสธ. รุกหนักสร้างสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอบรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบพลิกโฉม เร่งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม เตรียมต้อนรับการเปิดการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีการศึกษาดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์สมบูรณ์แบบ และเตรียมระบบการสอนเสริมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบสะดวกเรียนและสะดวกรู้   มสธ. อยากให้นักศึกษา ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้เชื่อมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อการศึกษาได้ที่ช่องทาง STOU CHANNEL

“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มสธ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit Of The Games ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 122 สถาบัน ใน 35 ชนิดกีฬา และสาธิต 4 ชนิดกีฬา ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. มสธ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี […]

รวดเร็ว ฉับไว ลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง 5 ช่องทาง

มสธ. เปิดรับลงทะเบียนเรียนระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2566 นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ที่ไปรษณีย์ ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ระบบออนไลน์ หรือ มสธ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา และสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป การลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น  หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ช่องทางการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน 1. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการไปรษณีย์นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และชำระเงินด้วยบริการ Pay at Post  2. ลงทะเบียนและชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร  นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน […]