“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

มสธ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit Of The Games ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 122 สถาบัน ใน 35 ชนิดกีฬา และสาธิต 4 ชนิดกีฬา

ในวันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. มสธ. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” มีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยการนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีมาบอกเล่าเป็นเรื่องราว ได้แก่ บ้านเชียงเมืองมรดกโลก ความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น คำชะโนด และทะเลบัวแดง ร้อยเรียงเป็นการแข่งขันกีฬาดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ปิดท้ายการเดินขบวนพาเหรดนำนักกีฬาเข้าสู่สนาม กล่าวคำปฏิญาณตนนักกีฬา นักกีฬาวิ่งคบเพลิงลงสู่สนาม จุดคบเพลิงการแข่งขัน และพิธีมอบธงการแข่งขันให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีย์เกมส์” ในปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ต่อไป

“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” มีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนที่สำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬา รวมถึงสร้างความสามัคคีและสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจเชียร์ 2 นักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ติดตามข้อมูลการแข่งขันได้ที่ https://udongames.udru.ac.th

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ต.ค
yiu55
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)