รวดเร็ว ฉับไว ลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเอง 5 ช่องทาง

มสธ. เปิดรับลงทะเบียนเรียนระหว่าง 1 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2566 นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ที่ไปรษณีย์ ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ระบบออนไลน์ หรือ มสธ. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 3 ชุดวิชาต่อ 1 ภาคการศึกษา และสามารถเลือกแผนการศึกษาของแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนที่เหมือนหรือต่างกันได้ ทั้งนี้นักศึกษาจะไม่สามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาภายหลังได้จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป การลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น 

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้เลือกแผนการศึกษาไปแล้ว ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกกำหนดให้เป็นแผนการศึกษา ก1 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ช่องทางการลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

1. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการไปรษณีย์
นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน และชำระเงินด้วยบริการ Pay at Post 

2. ลงทะเบียนและชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร 

นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3. ลงทะเบียนและชำระเงินทางเครื่อง ATM 

นักศึกษาจะต้องมีบัตร ATM ของธนาคารนั้น ๆ เพื่อดำเนินการลงทะเบียนและชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์

4. ลงทะเบียนด้วยตนเอง 

นักศึกษาสามารถเดินทางมาลงทะเบียนและชำระเงินด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ  ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร OSS หรือ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ได้แก่ ลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ นครนายก เพชรบุรี  จันทบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี  นครศรีธรรมราช และยะลา

5. ลงทะเบียนออนไลน์ 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ และชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7- eleven หรือชำระผ่านบัตรเดบิต/เครดิต

มหาวิทยาลัยขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามช่องทางที่กล่าวในข้างต้นเท่านั้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวงหรือฉ้อโกง หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เบอร์ติดต่อ 02 504 7788 หรือ LINE: @stoucallcenter

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-3
News-cover-1-2