#STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้

มสธ. ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มสธ. ร่วมสนุกกับการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ #STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้ โอกาสดี ๆ มาถึงแล้วสำหรับสายสร้างสรรค์คอนเทนต์แนววิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TikTok กับกิจกรรม #STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มสธ. ร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีกติกาการร่วมสนุกในกิจกรรม ดังนี้ 1) บันทึกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน มสธ.” โดยมีเนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย 1.1 บอกเหตุผลว่าทำไมต้องมาเรียนกับ มสธ. 1.2 เชิญชวนและแนะนำช่องทางการสมัครเรียนกับ มสธ.2) คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 นาที3) อัปโหลดคลิปวิดีโอลง TikTok ของตนเองและแชร์แบบสาธารณะ4) ติดแฮชแท็ก #มสธใครๆก็เรียนได้ #STOUTikTok เกณฑ์การตัดสิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะคัดเลือกคลิปวิดีโอที่อัปโหลดลง TikTok ในระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปฏิบัติตามกติกาข้างต้นและคลิปวิดีโอมียอดถูกใจสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ […]

อธิการบดีส่งสารอวยพรปีใหม่

ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตโดยเร็ว วารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมส่งความสุขผ่านคำอวยพรปีใหม่ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อความว่า “ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทานอำนวยพรให้ท่าน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสุขกายและสุขใจ สุขภาพแข็งแรง ตลอดจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และที่สำคัญขอให้ประสบความสำเร็จ เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเร็ว ” วันขึ้นปีใหม่ หรือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันแห่งการเริ่มต้นและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ทบทวนตัวเองกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาตลอดทั้งปี ทั้งความสุข ความทุกข์ ความสำเร็จ ความผิดหวังหรือความล้มเหลว วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นนิมิตหมายอันดีให้ทุกคนจะได้วางแผนการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป กิจกรรมสำคัญที่นิยมทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ การปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม การตกแต่งหรือประดับประดาบ้านเรือนให้สวยงาม การจัดเลี้ยงสังสรรค์หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน การขอพรจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ การมอบของขวัญหรือส่งคำอวยพร การท่องเที่ยวหรือหยุดพักผ่อน […]

มสธ. ร่วมใจสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ ตามแถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 นั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม โดยอัญเชิญบทสวด “โพชฌังคปริตร” […]

มสธ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำแจกันดอกไม้ถวาย และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา […]

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2566

39 หน่วยงานของ มสธ. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนาองค์กร วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานนี้ มีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี รวมถึงผู้บริหารระดับหน่วยงานจำนวน 39 หน่วยงาน ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานตามแผนงานและแผนเงินตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา […]

มสธ. วางพานพุ่ม วันรัฐธรรมนูญ ถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565

มสธ. ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย AAOU ครั้งที่ 35

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย ครั้งที่ 35 หัวข้อ “Opening a New Path to Open University: Responding to Global Issues” ณ สาธารณรัฐเกาหลี สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities) องค์กรการระดับภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล ปัจจุบันสมาคมฯ มีสถาบันสมาชิกสามัญ 44 สถาบัน และสมาชิกสมทบ 14 สถาบัน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเปิดแห่งชาติเกาหลี (Korea National Open University: KNOU) ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 35 ของสมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (The 35th AAOU Annual Conference: AAOU2022) ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2565 ณ International Convention Center Jeju […]

ความสุขจากการออกเดินทางท่องเที่ยว

ความสุขจากการออกเดินทางท่องเที่ยว คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า การท่องเที่ยวนับเป็นการมอบความสุขให้กับตนเองได้เป็นอย่างดียิ่ง ได้พักผ่อนจากภาระงาน ได้วางใจให้สบาย ๆ ในสถานที่ที่ไป ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ พบประสบการณ์ใหม่ เพิ่มความทรงจำอันแสนประทับใจ ทั้งเปรียบเสมือนการชาร์จแบตเติมพลังในตัวเองให้มีเรี่ยวแรงกลับมาเต็มที่ พร้อมสำหรับการกับมาสู้กับภาระงานต่าง ๆ อีกครั้ง ความสุขหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวได้ ก็เพราะเรามีโอกาสได้  เปิดมุมมองที่แปลกใหม่ เพราะการเดินทางในแต่ละครั้ง เราจะได้รับแนวคิดใหม่ๆ จากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ มุมมองของเราเปิดกว้างมากขึ้น และอาจจะได้ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อน ประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้มุมมองของเราเปลี่ยนไป ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น  การเดินทางท่องเที่ยวทำให้เราสามารถพบมิตรภาพไม่รู้จบ โดยการท่องเที่ยวนั้นอาจทำให้เราได้พบผู้คนที่แตกต่างอีกมากมาย ทำให้เราเรียนรู้การผูกมิตร การปรับตัวเข้าหาผู้อื่น และการเปิดใจยอมรับมิตรภาพใหม่ ทำให้เราได้เข้าใจคนรอบข้างได้มากยิ่งขึ้น เราสามารถหามิตรภาพใหม่ ๆ ได้ตลอดช่วงการเดินทาง เริ่มด้วยการทักทาย หรือพูดคุยที่เรียบง่าย ไม่แน่คุณอาจได้มิตรภาพที่ยืนยาว และชวนกันไปเที่ยวในครั้งต่อไปก็ได้  นอกจากนั้นการเดินทางท่องเที่ยวยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตได้ โดยบางอย่างที่เราได้พบเจอ อาจสร้างแรงบันดาลใจให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัว แรงบันดาลใจใหม่ๆ นั้นจะมีส่วนช่วยให้เรามีแรงขับเคลื่อน ทำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวยังมีส่วนให้เราก้าวพ้นกำแพงคำว่า “กลัว” โดยการได้ออกไปเที่ยวในโลกกว้าง ทำให้คุณกล้าที่จะเดินไปในเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย และทำให้คุณได้พบกับเส้นทางใหม่ ๆ ค้นพบร้านอาหารอร่อยๆ หรือมุมถ่ายภาพที่ไม่เหมือนใคร และเมื่อคุณได้กลับมาจากท่องเที่ยว […]