มสธ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มสธ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยพิธีวางพวงมาลามหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย มีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงชมรมบัณฑิต นักศึกษา มสธ. เข้าร่วมพิธี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
ลงทะเบียน-5-ช่องทาง
cover-final