มสธ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มสธ. จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยพิธีวางพวงมาลามหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย มีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถึงชมรมบัณฑิต นักศึกษา มสธ. เข้าร่วมพิธี

ศวช.​มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อมอบให้หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้พิการทางสายตา

ศวช.​ มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกับมหาวิทยาลัยนำปฏิทินเก่ามาร่วมบริจาคเพื่อมอบให้หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้พิการทางสายตา วันที่ 23​ พ.ค.​ 66 นายชนัญญู เผือกพรหม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.​ นครศรีธรรมราช ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่าจำนวน 2 กล่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ให้กับสถานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีนำไปทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ต่อไป

อธิการบดีร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มสธ. ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39

อธิการบดีร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬา มสธ. ในการลงสนามกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่39 มรภ.อุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 66 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานให้โอวาทและให้กำลังใจนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการปฐมนิเทศคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. 66 โดยการปฐมนิเทศมีขึ้น ฯ ที่ห้อง220 อาคารสุโขสโมสร ด้วยความเป็นห่วงจากอธิการบดีที่เห็นว่าสภาพอากาศที่ร้อนมาก จึงขอให้นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันพึงดูแลสุขภาพให้ดี มุ่งเน้นไปที่การแสดงคุณธรรมความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกันเป็นหลัก มากกว่าที่จะมองไปที่เหรียญรางวัล สำหรับในด้านของกีฬานั้นมหาวิทยาลัยยังคงส่งเสริมทั้งในส่วนของนักศึกษาและบุคลากรอยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาส เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย คุณธรรมความมีน้ำใจความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์ สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39 “The Happiness Games” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พ.ค. – 3 มิ.ย. นี้ มสธ.ส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมทำการแข่งขันรวม 45 คน ลงแข่งขันใน 7 […]

คณะอาจารย์ และ น.ศ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มรภ.นครราชสีมา ดูงาน มสธ.

คณะครุศาสตร์ เอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จาก มรภ.นครราชสีมา เยี่ยมชมศูนย์ e-learning และ การผลิตรายการเพื่อการศึกษาที่ มสธ. คณะของ มสธ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-learning และ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ มสธ. ผู้บริหาร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มสธ. แก่คณะเยี่ยมชมที่เข้าศึกษาดูงาน ผู้บริหาร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มสธ. แก่คณะเยี่ยมชมที่เข้าศึกษาดูงาน ผู้บริหาร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มสธ. แก่คณะเยี่ยมชมที่เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]

มอบรางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยดีในปี 2565 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยที่ดีในปี 2565 โดยพิธีมีขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องสารนิเทศ1 ชั้น4 อาคารบริหาร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจำนวน 9 เรื่อง แบ่งเป็น ผลงานวิจัยระดับดีมาก จำนวน 2 เรื่อง ประเภทผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ ได้แก่ รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู ซึ่งทำร่วมกับ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้แทนคณะวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยภิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจัดทำโดย รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ […]

สงกรานต์ ปี๖๖ มสธ.นำวัฒนธรรมไทยล้านนาร่วมสืบสาน

วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๖๖) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “ ม่วนชื่น ประเพณี ปีใหม่เมือง” ณ บริเวณโถงชั้นล่างอาคารวิชาการ๓ โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. ร่วมให้พรผู้เข้าร่วมพิธี รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ของ มสธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. นำคณะผู้บริหารเปิดงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ของ มสธ. ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีคนแรก ของ มสธ. ร่วมให้พรในพิธีรดน้ำดำหัวแบบวิถีล้านนา แก่ผู้เข้าร่วมพิธี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน […]

มอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แผนกนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

มสธ. มอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แก่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถานวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แก่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม  รักษาการหัวหน้าสาขานิติเวช ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในแผนกนิติเวช การบริจาคอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมและหมวกไหมพรมในครั้งนี้นับเป็นการนำสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ มสธ. จัดกิจกรรม “อุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้ว…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

นักศึกษานครราชสีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะนักศึกษาจากชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา จำนวนกว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาพร้อมคณาจารย์ดูแลชมรมนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาจากสำนักบริการการศึกษา เรื่องแผนการศึกษาและสื่อการศึกษา ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในรูปแบบ On line ของมหาวิทยาลัยจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ภายในอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)  และรับรู้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 โดยการเข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี […]

สุขด้วยสุขภาพดี โดยรู้จักรับมือฝุ่นละออง PM 2.5

สุขด้วยสุขภาพดี โดยรู้จักรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 รับฟังเสียง เป็นอีก 1 ครั้ง ที่วันนี้ มสธ. เปิดวาร์ปความสุข ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง ได้นำเรื่องราวของความสุขด้วยการดูแลสุขภาพมากฝากทุกท่านครับ ครั้งนี้มารู้จักกับฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งผมนำเนื้อหามาจากเว็บไชต์ rutningimbel.com โดยเจ้าฝุ่นละออง PM 2.5 นี้ ถ้าเราหายใจในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากและกินเวลายาวนานเกินไปในแต่ละวัน จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง ทั้งนี้เจ้าฝุ่นละออง PM 2.5 เอง ในช่วงฤดูร้อนและแล้งของแต่ละปี ก็เหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซะด้วย PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองในบรรยากาศที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเพียง 2.5 ไมโครมิเตอร์ หรือมีขนาดเพียง 3% ของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมของคน และเนื่องจาก PM 2.5 เป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถมองเห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนเท่านั้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีแหล่งกำเนิดได้จากหลายแหล่งด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น โรงผลิตไฟฟ้า ควันจากยานพาหนะ เครื่องบิน การเผาไหม้ ไฟไหม้ป่า ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่จากการระเบิดของภูเขาไฟ อนุภาคบางชนิดสามารถแพร่กระจายสู่อากาศได้โดยตรง […]

หาดสวย ฟ้าใส ทะเลคราม ใต้ทะเลงดงาม “เกาะหลีเป๊ะ”

หาดสวย ฟ้าใส ทะเลคราม ใต้ทะเลงดงาม “เกาะหลีเป๊ะ” รับฟังเสียง กลับมาอีกครั้งกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ตามที่ มสธ. เปิดวาร์ปความสุข ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง ได้สัญญาไว้ ครั้งนี้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมการพักผ่อนทางทะเล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาฤดูร้อน เนื่องจากคลื่นลมสงบ แดดแรงเหมาะแก่การพักผ่อนนอนชมทะเลสีครามตัดกับชายหาดสีขาว และการดำน้ำชมฝูงปลาท่ามกลางแนวปะการังอันสวยงาม ทั้งนี้ความสวยงามของทะเลไทย หลายที่หลายแห่งยังได้รับการยอมรับว่าสวยงามระดับโลก สำหรับวันนี้ มสธ. เปิดวาร์ปความสุข ความสุขสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง ขอนำเสนอ “เกาะหลีเป๊ะ” เกาะที่หลายคนหลงใหลเมื่อไปมาแล้ว และหลายคนใฝ่ฝันว่าสักครั้งในชีวิตจะต้องไปให้ได้  ชื่อเสียงของเกาะหลีเป๊ะแห่งนี้ แม้ชาวต่างชาติยังหลงใหลใฝ่ฝัน แต่ละปีมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวเกาะแห่งนี้ไม่เคยขาด เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอันดามัน อยู่ในเขตตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง เขตอำนาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูลถึง 85 กิโลเมตร ด้วยความห่างไกลจากแผ่นดินทำให้บนเกาะมีชายหาดที่สวยงาม อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สะอาด สวยงาม เป็นเกาะที่เงียบสงบ และมีน้ำที่ตื้นเขิน จุดเด่นของทางเกาะหลีเป๊ะ คือ ความเป็นธรรมชาติของปะการังรายล้อมรอบเกาะ มีเวิ้งอ่าวที่สวยงาม หาดทรายละเอียดนิ่มนวลขาวเหมือนแป้ง เกาะหลีเป๊ะมีพื้นที่ราบเรียบ ไม่มีภูเขาสูง มีชายหาดที่สำคัญ ๆ […]