มสธ.ร่วมยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาปีที่ 91

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 คณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย ร่วมแสดงความยินดีกับนางจรรยา อัมหิรัญ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 91

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

consumer protection
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
รับสมัคร - 1