ประชุม OU5 ปี 65 ที่ มสธ. ม.เปิด 5 แห่ง ในอาเซียนมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ University Terbuka (UT) อินโดนีเซีย University of the Philippines Open University (UPOU) ฟิลิปปินส์ Hanoi Open University (HOU) เวียดนาม และ Open University Malaysia (OUM) มาเลเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกของ OU5 จัดประชุมทางวิชาการ งานวิจัยประจำปี 2565 (OU5 Meeting 2022) ณ ห้องประชุม5209 อาคารสัมมนา1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนึ่งในวาระการประชุมประจำปีนี้คือการประชุมงานวิจัย OU5 ซึ่งคณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย OU5 ที่ร่วมกันทำงานวิจัย เป็นนักวิชาการ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลทั้ง 5 แห่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของ Asian Association of Open Universities (AAOU) จะร่วมกันทำการวิจัยใน 5 หัวข้อที่แตกต่างกันเป็นประจำทุกปี ผลการวิจัยก็จะนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปิดต่อไป การประชุมนักวิจัย OU5 ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาจัดในรูปแบบเผชิญหน้าได้อีกครั้ง หลังจากสองปีที่ผ่านมาต้องจัดด้วยรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการจัดงานจัดขึ้นวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2565

ในโอกาสนี้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แห่ง ที่เป็นสมาชิก OU5 ได้แก่ รศ.ดร.อะห์หมัด อิซานี บิน อาวัง อธิการบดี OUM , ดร.เมลินดา ดีพี บันดาลาเรีย อธิการบดี UPOU , ดร.ราห์มัต บูดีมาน รองอธิการบดี UT , รศ.ดร.เหวียน ไม เฮือง ผู้แทนอธิการบดี HOU และ รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. (STOU) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยเปิดร่วมกันต่อไป โดยมีผู้แทนจากสถานทูต 3 ชาติ คือ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Full-HD-01-scaled
รับสมัคร
Blue Ocean Themed Wide Presentation