มสธ.จัดพิธีแสดงความอาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

มสธ.จัดพิธีแสดงความอาลัย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเป็นประธาน มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  

ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวคำแสดงความอาลัย

ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานในพิธี วางดอกไม้และเทียนแสดงความอาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. วางดอกไม้และเทียนแสดงความอาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ดำเนินรายการ การจัดพิธีแสดงความอาลัย

รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา อ่านบนกลอน แด่ ผู้สร้าง มสธ. แสดงความอาลัยต่อศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 สิริอายุ 88 ปี มีการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 66 ณ อาคาร 150ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2566 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าโกศศพ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงร่วมพิธี และการสวดพระอภิธรรมมีองคมนตรี พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทย เป็นนักการศึกษาต้นแบบอันดีงามและมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย เคยได้รับการดำรงตำแหน่งสำคัญทางการบริหารการศึกษาของชาติ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาของไทย

กรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความอาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่างเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย

คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย

เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัย

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมถ่ายภาพร่วมกันในพิธีแสดงความอาลัย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

อบรมเข้ม มหาบัณฑิต เกษตร รุ่น24
Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-3
News cover (2)