ศวช. มสธ. กาญจนบุรี ร่วมด้วย ชมรมบัณฑิต นักศึกษา และเครือข่าย จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง จ.กาญจน์

เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์  นายวิรัช อธิรัตนปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี และชมรมบัณฑิต ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกาญจนบุรี ได้ส่งมอบสิ่งของที่เปิดรับบริจาคทั้งของใหม่และของเหลือใช้สภาพดี เช่น ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก ถุงผ้า ถุงกระดาษ โดยมีนายลิขิต โคกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปกระจายให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร

การจัดกิจกรรม “มสธ. พร้อมส่งต่อสิ่งของเหลือใช้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ขับเคลื่อนโดยสถานวิเทศสัมพันธ์ เป็นการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วซึ่งถือเป็นการนำสิ่งของเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้สูญเปล่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

นอกจากการมอบของบริจาคข้างต้นแล้ว ยังจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” โดยปรับปรุงห้องน้ำและ
อ่างล้างมือ และเลี้ยงอาหารกลางวันชาวบ้านและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือปฏิบัติการ มสธ. (ชมรมบัณฑิต ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพ ภูเก็ต) พนักงานบริษัท Hellman กลุ่มชลประทานเพื่อสังคม บริษัท​ ไทยลี​ ฟู้ดส์​ ​อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท พีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ดร.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในการนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง เซปักตระกร้อ และประกวดร้องเพลง กับชาวบ้านในชุมชนบ้านทุ่งก้างย่าง เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ อีกด้วย

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8
News-cover