มสธ. มอบของที่เปิดรับบริจาคแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ฯ

มสธ. มอบเครื่องสำอาง อุปกรณ์เสริมสวยเหลือใช้ที่เปิดรับบริจาค เพื่อใช้ในการตกแต่งผู้เสียชีวิตแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว. นอกจากนี้ยังมีถุงผ้า ถุงกระดาษ และ ยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดย รศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์   ได้ส่งมอบเครื่องสำอาง อุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้ว และถุงผ้าถุงกระดาษ และยาเหลือใช้ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีคุณธิดารัตน์ เทศนา รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ

การบริจาคอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง เครื่องบำรุงผิวและอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเพื่อนำไปใช้ในการตกแต่งผู้เสียชีวิตก่อนจะไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ส่วนถุงผ้าถุงกระดาษเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการรักษาได้ใช้ใส่ยากลับบ้าน และยาเหลือใช้ อย่างน้ำยาล้างไตทางช่องท้องเพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคไตของแผนกไตเทียม นับเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ซึ่งขับเคลื่อนโดยสถานวิเทศสัมพันธ์​ มสธ. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
News cover เม.ย.-พ.ค
Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-1