นอกรั้ว มสธ. เดือนมิถุนายน 2567

นอกรั้ว มสธ.

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ กระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สัมผัสประสบการณ์ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบทัศนศึกษาและค่ายการเรียนรู้ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน ครบจบในที่เดียว “One stop service”

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วม

การสั่งของที่ระลึกสำหรับหมู่คณะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดรายละเอียดการสั่งซื้อ

ไหนใครมีเรื่อง? มาเจอกับเราได้ในโครงการ

พล็อตหาเรื่อง ประกวดงานเขียนไปกับแอป Plotteller ครั้งที่ 1

ลุ้นเงินรางวัล

10,000 บาท

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้

ถึง 30 มิถุนายน 2567

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ขอเชิญสมัครโครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

THAILAND MORAL AWARDS 2023

เสนอผลงานได้ทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มิถุนายน 2567

สอบถาม สาริณี ถูกจิตร : 089-499-0648, อนุช มหานิยม 098-523-4688

ASEAN-MRC Technology Competition 2024

ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันด้านเทคโนโลยี

หมดเขตรับสมัคร วันที่

16 มิถุนายน 2567

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงาน

ประกวด แฮกกาธอน (Hackathon 2024)

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า

165,000 บาท

รับสมัครผู้ร่วมโครงการตั้งแต่ 14 พ.ค. – 15 ก.ค. 2567

ติดต่อประสานงาน

คุณโกวินดา งามสมกลิ่น 081 305 5259

คุณต้นฝน ภูมิลา 084 356 4199

ได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ประกวดตราสัญลักษณ์

“โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสัน”

ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ มูลค่า

20,000 บาท

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กรกฎาคม 2567

สอบถามโทร . 081 107 9999

เส้นทางท่องเที่ยว

Dinosaur Siamensis

ตะลุยเส้นทางผ่ามิติทะลุโลกล้านปี

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

รับตรวจผลิตภัณฑ์เอทานอลโดยการรับรองจากองค์การสุราฯ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมน์

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

สิ้นสุดการส่งผลงาน

25 มิถุนายน 2567

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
รับน้อง-ฉลองพี่-2
Blue Ocean Themed Wide Presentation