มสธ. ยังร่วมเปลี่ยนของเหลือใช้เป็นของมีค่า เปิดรับบริจาคแล้วส่งมอบต่อให้ชุมชนที่มีความต้องการ

มอบสิ่งของที่ มสธ. เปิดรับบริจาค แก่วัดธารน้ำร้อน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ นายวิรัช อธิรัตนปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี และชมรมบัณฑิต ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ได้ร่วมกันส่งมอบสิ่งของที่เปิดรับบริจาคทั้งของใหม่และของเหลือใช้สภาพดี เช่น ยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องเขียน หนังสือ ของเล่นเด็ก ถุงผ้า ถุงกระดาษ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยมีพระครูสิริวรรณโสภิต เจ้าอาวาสวัดธารน้ำร้อน ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานรับมอบ เพื่อส่งต่อสิ่งของเหล่านี้ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยมั่ง บ้านหินดาด และบ้านกุยแหย่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสมชาย แก่นรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยมั่ง เป็นผู้แทนรับมอบยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ส่วนสิ่งของบริจาค มีนายธนทัต ฉ่ำเกตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายอนวัช เพชรวิโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และนางสาวศุภมาส ใจพรมเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับยาที่บริจาคครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จับมือกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) โครงการพลเมืองอาสา ในการนำยาและเวชภัณฑ์ที่ได้จากการเปิดรับบริจาค เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมแยกยาและเวชภัณฑ์ ก่อนส่งต่อยาให้แก่พื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงยาและชุมชนรายได้น้อยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

การจัดกิจกรรม “มสธ. พร้อมส่งต่อสิ่งของเหลือใช้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” เป็นการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วซึ่งถือเป็นการนำสิ่งของเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้สูญเปล่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

07.02
1-1
31-10-2566