มสธ. บริษัท เจียไต๋ ร่วมกับส่วนการศึกษาฯ ทัณฑสถานหญิงกลาง อบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง สร้างรายได้จากของเหลือใช้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมกับส่วนการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ทัณฑสถานหญิงกลาง จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เกี่ยวกับการสร้างรายได้จากของเหลือใช้ โดยการอบรมจัดภายใต้โครงการ “To Be Number One สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนจากวัสดุเหลือใช้”

เมื่อวันที่ 7 และ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก จัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการพิมพ์ลายผ้าจากใบไม้ ดอกไม้ และงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนผืนผ้า Eco print  แก่ผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยการอบรมเป็นการจัดภายใต้โครงการ “To Be Number One สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนจากวัสดุเหลือใช้” ซึ่งระหว่าง มสธ.และบริษัท เจียไต๋ จำกัด นับเป็นการต่อยอดความร่วมมือกัน ทั้งผสานต่อความร่วมมือนั้นกับส่วนการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ทัณฑสถานหญิงกลาง ซึ่งการอบรมได้นำเอาวัสดุเหลือใช้ที่ได้รับจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด มาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขัง และนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ ภายหลังพ้นโทษ

ภาพและข่าว : สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

1-1
News cover ม
tyurrre001