นอกรั้ว มสธ. เดือนเมษายน 2567

สทศ. บริการการทดสอบวัดสมรรถนะด้านการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัคร

1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2567

TEC-W (Test of English Communication in the Workplace)

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(Anti-Corruption Education)

ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา

(Anti-Corruption Education Platform)

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

flood-nonthaburi-2565
Blue Ocean Themed Wide Presentation (2)
News cover พ.ย