มสธ.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดงานประจำปี 67

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดงานประเพณีสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย” ผู้ร่วมงานจำนวนมากร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ชมการแสดงและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยภาคกลาง

วันที่ 11 เมษายน 2567 ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี 2567 “สงกรานต์ประเพณี วิถีน้ำ วิถีไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่อง จัดขึ้น ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารวิชาการ 3 มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ สำหรับในปีนี้การจัดงาน จัดในรูปแบบวัฒนธรรมไทยภาคกลาง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมได้แก่ การแสดงรำชุด อโยธยามหาสงกรานต์ โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร การแสดงการละเล่นวิถีเด็กไทย จากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุติพร การแสดงรำกระทบไม้โดยบุคลากรของ มสธ. และการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการฝึกทำงอบไทยใบลาน

ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระบรมรูปจำลอง รัชกาลที่7 และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ยังได้ร่วมแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีที่มีร่วมกัน โดยนำอาหารว่าง เครื่องดื่ม ขนมหวาน มาออกร้านจัดซุ้ม เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานร่วมกัน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover
News cover ธ
02-ยินดี