มสธ.ร่วมยินดีกับ อสมท. เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง ปีที่ 72

วันที่ 9 เม.ย. 2567 คณะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวินี ไพรทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุ – โทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. ในโอกาส “ครบรอบ 72 ปี อสมท คู่สังคมไทย” ประจำปี 2567

ในโอกาสนี้ มสธ.ได้บริจาคเงินจำนวน 3,000 บาท สมทบทุนเข้ามูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความประสงค์ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT เพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมืองต่อไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

07.02
News cover ส.ค
ปี 67 ที่ มสธ