กีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ ครั้งที่ 18 มสธ.ชุมพรเกมส์ ฯ

หลังสอบ ชมรม น.ศ.จัดกิจกรรมผ่อนคลาย ภาคใต้ชุมพรจัดกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่18 อธิการบดีนำทัพร่วมเตะฟุตซอล ภาคเหนือลำพูนออกค่ายพัฒนาโรงเรียนในถิ่นห่างไกล

กิจกรรมดีๆจากชมรมนักศึกษา มสธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยและเครือข่าย จัดผ่อนคลายหลังสอบ พร้อมส่งเสริมสัมพันธไมตรีและสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคม ภาคใต้ชมรมนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัด ร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่18 ที่ชุมพร  อธิการบดีนำทัพผู้บริหารคณาจารย์ ร่วมสร้างสีสัน ชุมชนในท้องถิ่นร่วมสนับสนุน ภาคเหนือชมรมนักศึกษา มสธ.ลำพูน รวมเพื่อนๆพี่น้องออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนในถิ่นห่างไกล

วันที่ 2 มี.ค. 67 ชมรมนักศึกษา มสธ.ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่18 “มสธ.ชุมพรเกมส์ สามัคคีกีฬา มหาวิทยาลัยสีเขียว ท่องเที่ยวชุมพร”ณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร โดย ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า มสธ.จาก 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมเครือข่ายรวมถึงชุมชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน ร่วมงานกว่า 500 คน ในโอกาสนี้อธิการบดีนำคณะบุคลากร มสธ. ซึ่งมี รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแข่งขันกีฬากับนักศึกษา โดยเฉพาะการแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษระหว่าง มสธ. และ นักศึกษา/ศิษย์เก่าโครงการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอธิการบดีลงสร้างสีสันตลอดเกมส์การแข่งขัน

การจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ มีขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยชมรมนักศึกษา มสธ. แต่ละจังหวัด จะสับเปลี่ยนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ การจัดงานนอกจากจะได้สร้างบรรยากาศที่ดีได้ผ่อนคลายหลังการสอบแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ดีตลอดจนการสร้างเครือข่ายร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาพันธ์ชื่อเสียงของ มสธ.ด้วย สำหรับการจัดงานในปีนี้ยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร โดยผู้ร่วมงานมีโอกาสได้เดินทางไปสักการะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศาล ที่หาดทรายรี และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่โครงการพระราชดำริหนองใหญ่ด้วย

หลังจบการแข่งขันกีฬาคณะจัดงานได้จัดงานราตรีเขียวทองสัมพันธ์ ณ โรงแรมมรกตทวิน โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้ มสธ.ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตลอดจนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนศรียาภัย ซึ่งเป็นศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดของ มสธ. สำหรับบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานจากการประกวดร้องเพลง ประกวดดาวเดือน มสธ. ภาคใต้ ประจำปี67 การมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ก่อนอธิการบดีกล่าวปิดงาน

ส่วนทางภาคเหนือชมรมนักศึกษา มสธ. ลำพูน จัดโครงการ “มสธ.ลำพูน สานฝัน ปันไออุ่น สู่ขุนเขา” เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านแม่สะแงะ ชักชวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย อาทิ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ , ผศ.ดร.ธำรงเจต พัฒมุข พร้อมด้วยนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

5-67
29.01
ลงทะเบียน-5-ช่องทาง