มสธ. ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

มสธ. ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” เจ้าภาพ มรภ.นครราชสีมา จัดพิธีเปิดใหญ่ ผู้ร่วมงานกว่า​ 1,500คน รมว.กระทรวง อว.เปิดงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน  รศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานซึ่งมาจากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 100 สถาบัน เข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ทั้งนี้เจ้าภาพใช้สนามกีฬากลางแจ้งเป็นสถานที่จัดงาน เชิญ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2564 สาขาศิลปะการแสดง (เพลงโคราช) ร่วมงาน

สำหรับการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช โดยมีการแสดงจาก 107 สถาบันการศึกษา จำนวนชุดการแสดงกว่า 150 ชุด มีนักแสดงเดินทางมาจากทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,000 คน

ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยฝ่ายอุทยานการศึกษา​ (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม)​ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุบลราชธานี และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดการแสดงชุด “สะออนงามตา ลีลาสีสวาด” ร่วมงาน ณ ฮอลล์ 2 โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช

ชุดการแสดงดังกล่าวแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา และเอกลักษณ์ของนาฏศิลป์พื้นบ้านไทยที่ประยุกต์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ผลงานนี้ สร้างสรรค์ขึ้นมาจากแรงบันดาลใจที่มีต่อแมวสีสวาด ในตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แมวสีสวาดเป็นหนึ่งในแมวมงคลของประเทศไทย ที่มีต้นกำเนิดอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีลักษณะมีสีขนเป็นสีเหมือนเมล็ดของต้นสวาดและมีสีเดียวทั้งลำตัว หากใครเลี้ยงไว้จะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์แก่เจ้าของ มักนิยมให้แมวสีสวาดเป็นคู่แก่บ่าวสาวเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยสร้างสรรค์ท่ารำจากลักษณะพฤติกรรมของแมวสีสวาด ใช้ท่าทางที่โดดเด่น เช่น ท่าเลียขน ท่านอน ท่ากลิ้ง และท่ารำพื้นบ้านโคราช รวมไปถึงท่ารำที่ออกแบบขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่เป็นการนำเสนอระบำสัตว์ ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านโคราชประยุกต์เป็นหลักในการสร้างสรรค์โดยเน้นใช้ปี่และซอเป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะหลักและใช้เสียงกระดิ่ง เสียงแมวร้อง เพื่อเสริมสร้างอารมณ์ทางดนตรี

การแต่งกายเน้นสีเทาประกายเงินเพื่อสื่อถึงขนของแมวสีสวาด ใช้เครื่องประดับเงินเนื่องจากสีขนของแมวสีสวาด เมื่อกระทบกับแสงแดดแล้วจะมีสีเทาประกายเงิน ด้านรูปแบบการแปรแถวใช้การแปรแถวที่มีความหลากหลาย รวมถึงการกระจัดกระจายและการรวมกลุ่มเพื่อสื่อให้เห็นถึงความซุกซนของแมวสีสวาดที่อยู่รวมกันหลายตัว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของแมวสีสวาด

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

28.02
Blue Ocean Themed Wide Presentation
blood