มสธ. บนเวทีการศึกษาร่วมกับนานาชาติ 14 ก.พ. 67 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอนาโดลู ประเทศตุรกี

มสธ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอนาโดลู สาธารณรัฐทูร์เคีย (ตุรกี) มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกที่จัดการเรียนการสอนระบบทางไกล มีนักศึกษาเกือบ 2 ล้านคนเรียนอยู่ใน 128 ประเทศ   

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา สนับสนุนการเรียนรู้ และวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับ มหาวิทยาลัยอนาโดลู (Anadolu University: ANAU) สาธารณรัฐทูร์เคีย (ตุรกี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. และ Professsor Dr. Fuat Erdal อธิการบดีมหาวิทยาลัยอนาโดลู เป็นผู้ลงนาม และมีผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมให้เกียรติเป็นพยานในพิธี ณ ห้องสตูดิโอ 1 ศูนย์ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

มหาวิทยาลัยอนาโดลู (Anadolu University: ANAU) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางการศึกษาของสาธารณรัฐทูร์เคีย และเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบทางไกลและแบบชั้นเรียน ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรวมเกือบ 2 ล้านคนจาก 128 ประเทศและจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ในโครงการแลกเปลี่ยนอีกกว่า 550 คน

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ ANAU ในครั้งนี้นับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม และวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับด้านการศึกษา บุคลากรและการวิจัยที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน”

ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

news-january-2023
mou-pa-business-phuket-cover
uiyyy336877-1