มสธ. มอบยาใหม่ ยาเหลือใช้ ถุงผ้าและถุงกระดาษใช้แล้ว ที่เปิดรับบริจาคแก่รพ.อุ้มผาง

วันที่ 26 ม.ค. 67 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ประสานงานการสอบ ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ส่งมอบยาใหม่ ยาเหลือใช้ ถุงผ้าและถุงกระดาษใช้แล้วให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลรับมอบเพื่อใช้ในโรงพยาบาลอุ้มผางเองและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่ขาดแคลนหรือขาดงบประมาณ

โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาผู้ป่วยจำนวนกว่า 91,000 คน ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพในการรักษาสูงถึง 42,000 คน ดังนั้น การบริจาคยาให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผางในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทั้งประชาชนและโรงพยาบาลในเขตอำเภออุ้มผางและละแวกใกล้เคียง ซึ่งถือเป็นการนำยาเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งยาไปให้เสียเปล่าหรือปล่อยให้ยาหมดอายุไป อีกทั้งได้บริจาคถุงผ้าและถุงกระดาษเพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้านแทนการใช้ถุงพลาสติก

ครั้งนี้นับเป็นครั้ง 6 ที่ มสธ. จัดกิจกรรม “มสธ. พร้อมส่งต่อ ยาเหลือใช้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมบริจาคของ มสธ. ครั้งต่อไป มสธ.โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ขอรับบริจาคยาเหลือใช้ (ยาสามัญประจำบ้าน) ของเล่นและหนังสือสำหรับเด็ก ก่อนวันที่ 29 ก.พ. 67 และ ของที่ไม่มีค่าแล้วและเป็นขยะที่ทำลายได้ยาก (ขยะกำพร้า) ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 67  ในส่วนของยาสามัญ ของเล่นและหนังสือสำหรับเด็กจะนำไปมอบให้แก่ โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และขยะกำพร้าจะนำไปมอบให้แก่ N15 Technology เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี และผลิตเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพใช้แทนถ่านหิน สิ่งของดังกล่าวบริจาคได้ ณ ที่ทำการสถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. อาคารวิชาการ1 ชั้น5 (อาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัย) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. โทร 0 2504 7173

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News-cover-1-2
รับสมัคร (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)