ช่อง 5 เปิดตัวงานประชุมฯ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี67 เครือข่ายเชิญ มสธ.ส่งเชฟกบ ศูนย์สัมมนาฯ โชว์งานแกะสลักร่วมออกรายการ

ช่อง 5 เปิดตัวงานประชุมฯ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี67 เครือข่ายเชิญ มสธ. ส่งเชฟกบ ศูนย์สัมมนาฯ โชว์งานแกะสลักร่วมออกรายการ

วันที่ 20 มกราคม 2567 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) ได้เชิญผู้แทนเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมออกรายการ The People Show ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอกิจกรรมดีๆ เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ในรายการครั้งนี้ได้นำเสนอความสำคัญและสาระเด่นของการจัดงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๔ ซึ่งเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ” The 4th National and the 14th International Conference on Arts  and Culture: Soft Power – Arts and Culture in Creative Economy ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (ตึกพุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.กัญณภัทร นิธิศวราภากุล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ รศ.ดร. ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้นำเสนอผลงานที่จะจัดแสดงในงานบางส่วนนำเสนอในรายการ โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมส่งการแกะสลักผักผลไม้ งานฝีมือของเชฟกบ หรือ นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา เชพประจำศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานชนะเลิศ และ Popular Vote งานแม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี ปี53  รางวัล Gold The Winner งาน Thai Fex Asia ปี54 และรางวัลเพชรพระนคร ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศิลป์ ปี65 ร่วมสร้างสีสรรค์ในรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประดิษฐ์สุนัขพันธุ์จูหรือหมาจูจากผลส้มโอ นับเป็นผลงานที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ได้ชม

สามารถดูรายการ The People Show วันที่ 20 ม.ค. 67 ทางช่อง5 ย้อนหลังได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=3PZXPFvaI0M

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ส.ค
รับสมัคร
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)