ปี 67 มสธ. ยังคงเดินหน้า ร่วมลงมือทำเพื่อสังคม 16 ม.ค. 67 มอบปฏิทินเก่าและผ้าขนหนูไม่ใช้แล้วที่เปิดรับบริจาคแก่หน่วยงานที่ต้องการ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าชนิดตั้งโต๊ะ และผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วรวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลสัตว์ ซึ่งเปิดรับบริจาค แก่หน่วยงานที่มีความต้องการ เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ด้านต่างๆต่อไป

โดยปฏิทินเก่าชนิดตั้งโต๊ะที่มีผู้ร่วมบริจาคจำนวนมากเนื่องจากเป็นช่วงขึ้นปีใหม่ ได้นำไปมอบให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปทำปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ ให้ผู้พิการทางสายตาใช้ในปีถัดไป ทั้งนี้มีนางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ

สำหรับผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดูแลสัตว์ได้ส่งมอบให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อใช้ดูแลสัตว์พิการและทุพพลภาพในมูลนิธิฯ ซึ่งมูลนิธิฯ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ ในซอยพระมหาการุณย์ 25 ถนนติวานนท์-ปากเกร็ด 56 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีสุนัขและแมวพิการและทุพพลภาพในความอุปถัมภ์ร่วมกว่า 200 ชีวิต โดยมูลนิธิฯ เป็นเสมือนบ้านพักสัตว์ป่วยและดูแลจนหมดอายุขัยของสัตว์ตัวนั้น ๆ แต่สืบเนื่องมาจากปริมาณน้องหมาในความอนุเคราะห์เพิ่มปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้มูลนิธิฯ บ้านปากเกร็ดค่อนข้างแออัด ไม่สามารถขยายได้อีกต่อไป มูลนิธิฯ จึงได้เปิด Dog & Cat Cafe ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเพื่อให้สุนัขและแมวที่แข็งแรงและแบบทุพลภาพกว่า 800 ชีวิตได้พักฟื้น อีกทั้ง ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ รายได้เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการ

มอบปฏิทินเก่า

มอบผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วพร้อมอุปกรณ์ในการดูแลสุนัขและแมวที่จำเป็น

สำหรับการบริจาคปัจจุบัน มสธ.โดยสถานวิเทศสัมพันธ์ขอรับบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นขยะกำจัดยาก(ขยะกำพร้า) โดยขอรับ ดินสอสี สีเทียน ปากกาลบคำผิด ปากกาไฮไลท์/เมจิก (ด้ามพลาสติก) แปรงสีฟัน หลอดยาสีฟัน กระปุก/หลอดครีม (พลาสติก) ถุงรีฟิลน้ำยาต่างๆ ห่อผงซักฟอก หวีต่างๆ แผ่นรองเมาส์ แคปซูลกาแฟ ซองกันชื้น โดยก่อนบริจาคขอให้ล้างทำความสะอาด ตากให้แห้ง เพื่อจะส่งมอบต่อแก่ N15 Technology ในการนำไปกำจัดให้ถูกวิธี ผลิตเป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพใช้แทนถ่านหิน โดยบริจาคได้ก่อนวันที่ 31 มี.ค. 67 ณ ที่ทำการสถานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น5 อาคารวิชาการ1 (อาคารส่วนหน้า) สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2504 7171 – 6

การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” และเป็นการพยายามเปลี่ยนของที่ไม่มีค่าต่างๆ ให้กลับมามีคุณค่า สร้างประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation - 1
ข่าว มสธ.
หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13