ชมรมนักศึกษา และชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าและผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้ว

ชมรมนักศึกษา และชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าและผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้ว

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางสาวกิตติยา ฉายางาม ประธานชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี นายอัครพัฒน์ เอี่ยมสมบุญ ประธานชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยผู้แทนชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต  มสธ. จังหวัดนนทบุรี ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าและผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ให้กับสถานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ ส่งต่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้ในปีถัดไป และผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อใช้ดูแลสัตว์พิการและทุพพลภาพในมูลนิธิฯ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
NPO-Payment-WebBaner-1024x400px
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (2)