มสธ. บนเวทีจัดการศึกษาร่วมกับนานาชาติ วันที่ 2 ต.ค. 66 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Anadolu University ประเทศตุรกี

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาน วิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าพบคารวะ Prof Dr Fuat ERDAL อธิการบดี Anadolu University ณ สาธารณรัฐตุรกี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจาก รองคณบดี 2 ท่าน จาก Faculty of Open Education คือ  Assoc Prof Dr Hasan Ucar และ Asst Prof Dr Erdem Erdogdu และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ องค์ความรู้ระหว่างสองมหาวิทยาลัย กับ Asst Prof Dr Ertugrul Gokcekuyu ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชม Studios and Learning Technologies R&D Department อีกด้วย

Anadolu University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eskisehir สาธารณรัฐตุรกี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1958 และเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางไกลในปี ค.ศ.1982 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก มีนักศึกษาในระบบทางไกล จำนวน 1 ล้านคน และมีการจัดการเรียนการสอนกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ภาพและข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

334055095_204069478958886_2770925426098452954_n
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)