ศวช.มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง และจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสัมพันธ์.. สู่วันสำเร็จ

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง และจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสัมพันธ์..สู่วันสำเร็จ ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษา มสธ.

เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมแนวทางสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการเรียนของนักศึกษาต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี

ภาพหมู่นักศึกษา มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพ/ข่าว : ศวช.มสธ.นครศรีธรรมราช

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover พ.ย
2567-ยกเลิก
Blue Ocean Themed Wide Presentation