มสธ.​ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วั​ดศรีโคมคำ​ เมืองพะเยา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่าง ๆ เวียนไปในแต่ละภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2566 นี้ นับเป็นครั้งที่ 43 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้น้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส โดยครั้งนี้ถวาย​ ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอ​เมือง​พะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ พระวิหาร วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายเทวา​ ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหน่วยงานราชการในภาคส่วนต่าง ๆ​ ของจังหวัด​พะเยา ​ร่วมพิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในขบวนแห่กฐินพระราชทาน

ในโอกาสนี้มีผู้ร่วมปวารณาจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล เพื่อร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งสิ้น​ 1,233,488 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาท) ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นพิธียังเป็นโอกาสที่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะกับนักศึกษาและศิษย์เก่าของ​ มสธ.​ ในจังหวัดพะเยา และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมพิธีอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : ธีรพล ศรีเป๊ะบัว

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Info ประกาศนียบัตร LESS
ytrr88
สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px