มสธ. ร่วมรักษ์โลก แก้ของที่จะไปเป็นขยะให้กลับมามีค่า พร้อมสร้างประโยชน์แก่สังคม

มสธ.เดินหน้าต่อเนื่องกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อสังคม ล่าสุดนำลอตเตอรี่ กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ยาเหลือใช้ ถุงผ้าและถุงกระดาษใช้แล้วแต่สภาพยังดี มอบแก่หน่วยงานที่ต้องการเพื่อนำไปใช้สร้างประโยชน์ต่อได้ ตอนนี้ขอรับบริจาคอีก ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ากับผ้าขนหนูสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว  

จากโครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : มหาวิทยาลัยสีเขียว” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ปี มีการรับบริจาคของเก่า ของไร้ค่า ของเหลือใช้ต่างๆ นำไปมอบต่อให้แก่หน่วยงานที่มีความต้องการเพื่อสร้างประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นต่อได้ นับเป็นการช่วยเหลือด้านการลดปริมาณขยะอันเป็นการร่วมสร้างความยั่งยืนให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยเหลือชุมชนและสังคมไปพร้อมๆกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังส่งเสริมให้ครอบคลุมถึงงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆ เพื่อผลักดันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกของ มสธ. ให้ดีเพิ่มขึ้น

ล่าสุดมหาวิทยาลัยได้นำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล กล่องเครื่องดื่มยูเอชที ยาเหลือใช้และถุงผ้าหรือถุงกระดาษที่ใช้แล้วแต่สภาพดี ซึ่งเปิดรับบริจาคในช่วงประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา มอบให้แก่หน่วยงานต่างๆดังนี้

มสธ.มอบยาใหม่ ยาเหลือใช้ ถุงผ้าและถุงกระดาษ(เพื่อใช้ใส่ยา) แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง

มสธ.มอบถุงผ้าและถุงกระดาษที่ใช้แล้วแต่สภาพดีพร้อมด้วยเครื่องสำอางเหลือใช้ (สำหรับตบแต่งผู้เสียชีวิต) มอบแก่โรงพยาบาลราชบุรี

มสธ.มอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีให้แก่บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด

มสธ.มอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีให้แก่บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด

มสธ.มอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีให้แก่บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด

มสธ.มอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลแก่ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี

ลอตเตอรี่ที่ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู นำไปใช้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ในการช่วยดูแลศูนย์ฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 มอบยาใหม่ ยาเหลือใช้ ถุงผ้าและถุงกระดาษ(เพื่อใช้ใส่ยา) แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลและมีความขาดแคลน  นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ผ่านมา ยังได้นำถุงผ้าและถุงกระดาษที่ใช้แล้วแต่สภาพยังดีอีกบางส่วนพร้อมด้วยเครื่องสำอางเหลือใช้ (สำหรับตบแต่งผู้เสียชีวิต) ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 13 พ.ย. 66 มอบกล่องเครื่องดื่มยูเอชทีให้แก่บริษัท อีโค่ เฟรนด์ลี่ ไทย จำกัด เพื่อนำไปริไซเคิล สร้างวัตถุดิบที่สามารถนำไปเป็นวัสดุต่างๆ ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ต่อไป

วันที่ 13 พ.ย. 66 มอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลแก่ศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านจัดทำสิ่งประดิษฐ์ สร้างรายได้ในการพัฒนาดูแลศูนย์ฯต่อไป

และจากโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยสถานวิเทศสัมพันธ์ ในช่วงนี้ได้เปิดการขอรับบริจาคปฏิทินเก่าชนิดตั้งโต๊ะ และ ผ้าขนหนูสภาพดีที่ไม่ใช้แล้วทั้งขนาดใหญ่และเล็ก โดยในส่วนของปฏิทินเก่าจะนำไปมอบให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.นนทบุรี เพื่อใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และผ้าขนหนูสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว จะนำไปมอบให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ซึ่งทั้ง 2 อย่าง บริจาคได้ที่ ที่ทำการสถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. อาคารวิชาการ1 ชั้น5 (อาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัย) ก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2567 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. โทร 0 2504 7173

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ส.ค
Blue Ocean Themed Wide Presentation (2)
2567-ยกเลิก