นอกรั้ว มสธ. เดือนพฤศจิกายน 2566

คณะนิติศาสตร์ นิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 21

ภาค 2/2566

ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

ตั้งแต่บัดนี้ – 18 พฤศจิกายน 2566

สอบถามโทร.

088 022 6789

Line ID : @LLMLAWNIDA

ประชุมนานาชาติและการเจรจาธุรกิจ

เมืองหัตกรรมโลกในประเทศไทย 2023

Thailand World Craft City and Network International Conference 2023 and Business Matching : Mudmee (Ikat), Indigo, and Craft TWCC2023

7-9 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

E-mail : thailandwcc2023@gmail.com

โทรศัพท์ 099 464 4111 (ผู้ประสานงานสมาคมฯ)

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

THE OPEN WORLD

หรือ

เปิดโลก

9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ

และลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

จากธนาคารออมสิน

โปรโมชั่น 1 พ.ย. – 30 ธ.ค. 2566

Contact Center 1115

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

เปลี่ยนบ้านเป็นบำนาญ ด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

Contact Center 1115

เปิดรับสมัครผลงาน

รางวัลเทิดครู

เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2567

สาขาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

รับสมัคร 1 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2566

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
31-10-2566
flood-nonthaburi-2565