มสธ.จัดพิธีถวายราชสักการะ สดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  

มสธ.จัดพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน ของทุกปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีและกล่าวคำถวายราชสดุดี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

ทั้งนี้มีคณะผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆภายในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีนำโดยนางระพีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลและอัยการจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด กรมที่ดิน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการกองทัพไทย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สถาบันพระปกเกล้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมด้วย ชมรมบัณฑิต นักศึกษา มสธ. และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี  

นางระพีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พ.อ.สมรรถปกรณ์ อินทรขาว รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำโดย น.ส.อาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด นำโดย พ.ต.ท.ฤทธิรักษ์ นามคำสวัสดิ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

สถาบันพระปกเกล้า นำโดย น.ส.สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

คณะผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ปี 67 ที่ มสธ
2566-02-7-2
News cover ก.พ