มสธ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาทางไกลกับ Handong Global University

มสธ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาทางไกลกับ Handong Global University

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ดร. จินวอน อัน อาจารย์และผู้อำนวยการบริหารสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮันดง ดร.ฮยอนโม ซอง และคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยฮันดงโกลบอล (Handong Global University: HGU) สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และการจัดการในภาวะวิกฤตโควิด-19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะคณะนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยฮันดงโกลบอล

ดร. จินวอน อัน ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮันดง นำคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณาจารย์ของ มสธ.

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮันดง นำคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณาจารย์ของ มสธ.

ผู้อำนวยการบริหารสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮันดง นำคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและคณาจารย์ของ มสธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้กล่าวถึงโอกาสนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองสถาบันจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ในฐานะที่ทั้งสองเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือ UNESCO UNITWIN ดร. จินวอน อัน ได้กล่าวถึงการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และได้นำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนทางไกลของ HGU และ ดร.ฮยอนโม ซอง ได้แนะนำแพลตฟอร์ม MicroLearnable ของ HGU ซึ่งรับรองการเรียนการสอนทางไกลทั่วโลก โดยออกแบบให้ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์สเป็กต่ำ ทำให้การเรียนทางไกลเข้าถึงคนในประเทศกำลังพัฒนา ด้วย ปัจจุบันมีผู้เรียนหลักสูตรในการผลิตแอปพลิเคชันมือถือผ่าน MicroLearnable จาก 11 มหาวิทยาลัย ใน 6 ประเทศ

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์ และอาจารย์ ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร เจือตี๋ อาจารย์ประจำสำนักทะเบียนและวัดผล และนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องการจัดการการเรียนการสอน และการจัดสอบออนไลน์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation
001-1-scaled