พิธีบำเพ็ญกุศล ศ.ดร.วิจิตร ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ​ในพิธี หลายองค์กรและหน่วยงานด้านพัฒนาการศึกษาของชาติต่างเข้าร่วม

พิธีบำเพ็ญกุศล ศ.ดร.วิจิตร ในหลวงทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จ​ในพิธี หลายองค์กรและหน่วยงานด้านพัฒนาการศึกษาของชาติต่างเข้าร่วม  

ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 ณ อาคาร 150ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สิริอายุ 88 ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม วันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2566 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพวงมาลาของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วางหน้าโกศศพ 

ในโอกาสนี้วันที่ 4 ต.ค. 2566 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงร่วมในพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ทรงจุดธูปเทียนหน้าพระธรรมและทรงทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม สำหรับในวันที่ 2 ต.ค. 2566 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณ สมเด็จธงชัย) เดินทางมาร่วมพิธีและเป็นผู้จุดธูปเทียนหน้าพระธรรมและทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม และในวันที่ 3 ต.ค. 2566 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมพิธีเป็นผู้จุดธูปเทียนหน้าพระธรรมและทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาในพิธี วันที่ 4 ต.ค. 2566

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณ สมเด็จธงชัย) เดินทางมาร่วมพิธี วันที่ 2 ต.ค. 2566

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมพิธีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม  วันที่ 3 ต.ค. 66

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินมาร่วมงานและเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 5 ต.ค. 2566

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 6 ต.ค. 2566

รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี มสธ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 7 ต.ค. 66

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 8 ต.ค. 66

จากนั้นในวันที่ 5 – 8 ต.ค. 66 มีการสวดพระอภิธรรม โดยวันที่ 5 ต.ค. 66 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินมาร่วมงานและเป็นประธานในพิธี วันที่ 6 ต.ค. 66 มี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี วันที่ 7 ต.ค. 66 มี รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดี มสธ. เป็นประธานในพิธี และวันที่ 8 ต.ค. 66 มี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ก่อนบรรจุศพในเวลา 19.30 น. โดยตลอด 7 วันที่มีการบำเพ็ญกุศล มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทย เป็นนักการศึกษาต้นแบบอันดีงามและมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย เคยได้รับการดำรงตำแหน่งสำคัญทางการบริหารการศึกษาของชาติ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาของไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

mou-pa-business-phuket-cover
ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ
รับสมัคร