ในหลวงพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และพระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็นผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย

เมื่อวานนี้ (2 กันยายน 66) ณ อาคาร 150ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็นผู้ก่อตั้ง และอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา สิริอายุ 89 ปี

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณ สมเด็จธงชัย) เป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระธรรมและทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณ สมเด็จธงชัย) เป็นประธานจุดธูปเทียนหน้าพระธรรมและทอดผ้าไตรถวายพระพิธีธรรม โดยมีผู้ทรงคุณด้านการศึกษาของชาติ คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ครอบครัวและลูกศิษย์ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก การบำเพ็ญกุศลจะมีขึ้นในเวลา 18.30 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ต.ค. 66 โดยการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม จะมีถึงวันที่ 4 ต.ค. 66 และสวดพระอภิธรรม วันที่ 5 – 8 ต.ค. และในวันที่ 8 ต. ค. 66 เวลา 19.30 น. จะเป็นพิธีบรรจุศพ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้รับการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหลายแห่ง ซึ่งรวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญผู้สร้างรากฐานการศึกษาไทย เป็นนักการศึกษาต้นแบบอันดีงามและมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาไทย เคยได้รับการดำรงตำแหน่งสำคัญทางการบริหารการศึกษาของชาติ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทั้งยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาของไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover ส.ค
Blue Ocean Themed Wide Presentation
092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8