โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2566 นายวิระ ออมทรัพย์ทวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการนี้มีศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก และวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. พร้อมด้วยนายทัธยา คำวิจารณ์ หัวหน้างานบริการสื่อฯ นางกิติมา คำวิจารณ์ บรรณารักษ์ หัวหน้าโครงการ นางทัศวรรณ ยินดีวรรณ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร และคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธัญญ์ พัสดุ แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ นายวัฎธรรม คำขจร พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลกบินทร์บุรี เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิต

สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ

ข้อมูล / ภาพ : ศวช.มสธ.นครนายก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Full-HD-01-01-01-scaled
ลงทะเบียน-5-ช่องทาง