มสธ. ประชุม The 2023 International Conference on Open and Innovative Education (ICOIE 2023)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ อาจารย์ ดร.เตชค์ฐสิณป์ เพียซ้ายรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุม The 2023 International Conference on Open and Innovative Education (ICOIE 2023) ซึ่งจัดโดย Hong Kong Metropolitan University ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hong Kong) ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ได้มีการนำเสนอบทความทางวิชาการ ในหัวข้อ Need of smart learning resource management systems for supporting open online learning and life long learning  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม เป็นผู้นำเสนอบทความวิจัยร่วมกัน ซึ่งการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและส่งเสริมการศึกษาแบบเปิดและนวัตกรรม โดยในปีนี้ให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

 • Impacts of pandemic on online learning
 • AI/VR/AR/MR in education
 • Agile/blended/agile-blended learning
 • Engaging students and learning design
 • Pedagogical innovations
 • Academic/learning analytics
 • Innovations in curriculum and pedagogy
 • Open education/OERs/MOOCs
 • Gamification for learning
 • Educational technology
 • Social media and technology-mediated learning communities

การประชุม ICOIE2024 ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2024 ที่ Hong Kong Metropolitan University

ภาพ/ข่าว : สถานวิเทศสัมพันธ์

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover
Blue Ocean Themed Wide Presentation
ปี 67 ที่ มสธ