ศวช.​มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อมอบให้หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้พิการทางสายตา

ศวช.​ มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกับมหาวิทยาลัยนำปฏิทินเก่ามาร่วมบริจาคเพื่อมอบให้หน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อผู้พิการทางสายตา

วันที่ 23​ พ.ค.​ 66 นายชนัญญู เผือกพรหม รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.​ นครศรีธรรมราช ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะปีเก่าจำนวน 2 กล่อง ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” ให้กับสถานวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีนำไปทำเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะอักษรเบรลล์ต่อไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
434152579_7314248582000592_2171748811883955922_n
Blue Ocean Themed Wide Presentation