คณะอาจารย์ และ น.ศ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มรภ.นครราชสีมา ดูงาน มสธ.

คณะครุศาสตร์ เอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จาก มรภ.นครราชสีมา เยี่ยมชมศูนย์ e-learning และ การผลิตรายการเพื่อการศึกษาที่ มสธ.

คณะของ มสธ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน e-learning และ การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ มสธ.

ผู้บริหาร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มสธ. แก่คณะเยี่ยมชมที่เข้าศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มสธ. แก่คณะเยี่ยมชมที่เข้าศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักเทคโนโลยีการศึกษา บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนการสอน e-learning ของ มสธ. แก่คณะเยี่ยมชมที่เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 คณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวนกว่า 20 คน  เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning และ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยผู้บริหารและคณะอาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานสำนักเทคโนโลยีการศึกษาให้การต้อนรับและบรรยายในเรื่องดังกล่าว ที่ห้องประชุม 1607 อาคารบริหาร ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วย

คณะศึกษาดูงานจาก มรภ. นครราชสีมาเยี่ยมชมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ อาคาร EBPC มสธ.

คณะศึกษาดูงานจาก มรภ. นครราชสีมาเยี่ยมชมการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่ อาคาร EBPC มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
News cover (4)
News cover พ.ย