มอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แผนกนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์ฯ

มสธ. มอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แก่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  พร้อมผู้บริหารและบุคลากรสถานวิเทศสัมพันธ์ ได้ส่งมอบอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วให้แก่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทศนัย พิพัฒน์โชติธรรม  รักษาการหัวหน้าสาขานิติเวช ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ประโยชน์ในแผนกนิติเวช

การบริจาคอุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางค์ อุปกรณ์จัดแต่งทรงผมและหมวกไหมพรมในครั้งนี้นับเป็นการนำสิ่งเหล่านั้นกลับคืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แทนการทิ้งไปให้เสียเปล่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ มสธ. จัดกิจกรรม “อุปกรณ์เสริมสวยที่ไม่ใช้แล้ว…มสธ. ขอ” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความตระหนัก “การเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: มหาวิทยาลัยสีเขียว” มหาวิทยาลัยขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับบุคลากรมหาวิทยาลัย นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วประเทศทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

คลาวด์-1
2BANNER รวมๆ YC 23
10-december-rama7