มสธ. มอบของใช้ส่วนตัวพร้อมเงินที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ด้อยโอกาสที่บ้านราชาวดีหญิง

มสธ. มอบของใช้ส่วนตัวพร้อมเงินที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ด้อยโอกาสที่บ้านราชาวดีหญิง เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆและเป็นการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมทำนุบำรุงและสืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาประจำปี พ.ศ. 2566 โดยจัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย กิจกรรมดังกล่าวนอกจากผู้ร่วมงานจะได้ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา อันเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นต่อจิตใจแล้ว ยังมีโอกาสได้สัมผัสความสุขให้อิ่มเอมมากยิ่งขึ้นด้วยการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านราชาวดี ตามที่คณะทำงานของมหาวิทยาลัยได้คิดและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่ง

ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ได้นำคณะบุคลากรของสำนักเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย มอบของที่เปิดรับบริจาคพร้อมกับเงินที่มีผู้มาร่วมบริจาคอีกจำนวน 9,700 บาท แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) เป็นผู้รับมอบ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

iu001
iuu001
Blue Ocean Themed Wide Presentation