ข่าว มสธ. ประจำเดือนมกราคม 2566

พรปีใหม่จากอธิการบดี มสธ.
มสธ. รับสมัครนักษาใหม่ ป.โท ป.เอก
โครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงทะเบียนเรียนกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเตรียมตัวสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การเตรียมตัวสอบออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แจ้งปัญหา แอปพลิเคชันstou sisa
ฝึกอบรมการพิมพ์
ศูนย์หนังสือ มสธ. ลดราคา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจำหน่ายปฏิทินปี2566
วันรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมสวดมนต์ ถวายพระพรองค์ภาฯ
นิติศาสตร์ มสธ. เสวนา แนวโน้มและทิศทางในการผลักดันกฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสร้างครอบครัวของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ศุนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ จัดสอบ Walk-in Exam
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี ออกแนะแนวการศึกษา
ชมรมบณฑิต มสธ. จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเพื่อน้อง

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

330978365_704795947932095_3323751791760190254_n
สำเนาของ-สำเนาของ-ความคืบหน้า-1040-×-1040-px
consumer protection