นอกรั้ว มสธ. เดือนมกราคม 2566

แอปพลิเคชัน luangta.com

รวมสื่อธรรม และช่องทางการรับฟังธรรมต่าง ๆ ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด และบูรพาจารย์สายกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ติดตั้งแอปให้กับมือถือทั้งระบบ Android และ ios

ค้นหาใน App Store และ Play Store คำว่า luangta.com

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Bangkok Film Festival 2023

เทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพมหานคร 2566

ขอเชิญ ร่วมประกวด ภาพยนตร์สารคดีสั้น

Documentary Short Film ภายใต้หัวข้อ

“เชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร 2030”

(Connecting Bangkok 2030)

เงินรางวัลรวม 200,000 บาท

ปิดรับผลงาน 15 มกราคม 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

THE

BROTHERS RUN

PAK KRET 2023

วิ่งชมเกาะ เลาะสะพานพระราม 4 วิถีปากเกร็ด

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

เดิน วิ่ง ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราช – สมุทรสาคร

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหน่วยงานสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.ในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

QR Code สำหรับเข้ากลุ่มไลน์โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียดโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญและขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้แนะนำลูกค้าซื้อที่อยู่อาศัยโครงการของการเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 2

ลงทะเบียน Line id : @nha.thailand

Website : www.nha.co.th

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 – 17 มกราคม 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

นางสาวภัทรธิดา พรมดีราช โทรศัพท์ 09 6945 4936

นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง โทรศัพท์ 08 1670 1121

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ โทรศัพท์ 08 7639 0601

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ป.โท

ปีการศึกษา 2566

1 พ.ย. 2565 ถึง 28 ก.พ. 2566

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

0111
iuyy00
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)