นอกรั้ว มสธ. เดือนมีนาคม 2566

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ (Slogan) ครบรอบ 20 ปี ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— IMAGE OF SCIENCE “วิจิตร วิจัย“ โครงการประกวดภาพวิทยาศาสตร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งภาพวาดเข้าประกวด แสดงความคิดสร้างสรรค์ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “อนาคต” THE FUTURE ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท ส่งผลงาน 30-31 มีนาคม 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง […]