นอกรั้ว มสธ. เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ETDA อยากให้คุณมาร่วมงาน “Digital Governance Thailand 2023 หรือ DGT 2023” ปรากฏการณ์รวมพลชาวดิจิทัล BY ETDA ที่จะชวนทุกคนร่วม “Happiness Creation” บนโลกดิจิทัลแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน… “ออกแบบความสุข ยุคดิจิทัล ในแบบของคุณ” —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ETDA รับสมัครเข้าร่วมโครงการ “สร้างโค้ชดิจิทัล สานไอเดีย ต่อยอดชุมชน“ สมัครด่วน ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด สหกิจศึกษา และการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2566 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2566 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.เอก – ป.โท ปีการศึกษา 66 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล […]