ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา
ศวช.มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง และจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสัมพันธ์.. สู่วันสำเร็จ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวนักศึกษา

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก