Category: ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมของนักศึกษา
ศวช.มสธ.​นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง และจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนานักศึกษาใหม่สานสัมพันธ์.. สู่วันสำเร็จ