Category: ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน