มสธ. ปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สารสนเทศ หรือ Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น โดยในระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2566  นักศึกษา ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2504 7888 และ Line: @stoucallcenter หรือติดต่อศูนย์บริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์

กลุ่มพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุบลราชธานี  ☏ 0 2504 8740 ถึง 44 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี   ☏ 0 2504 8750 ถึง 54

กลุ่มพื้นที่เขตภาคใต้ 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครศรีธรรมราช ☏ 0 2504 8780 ถึง 84               

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา ☏ 0 2504 8790 ถึง 94

กลุ่มพื้นที่เขตภาคเหนือ 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครสวรรค์ ☏ 0 2504 8860 ถึง 64 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ลำปาง ☏ 0 2504 8690 ถึง 94

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย ☏ 0 2504 8850 ถึง 54

กลุ่มพื้นที่เขตภาคกลาง 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ☏ 0 2504 8983

กลุ่มพื้นที่เขตภาคตะวันออก

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. จันทบุรี ☏ 0 2504 8760 ถึง 64

กลุ่มพื้นที่เขตภาคตะวันตก 

● ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. เพชรบุรี ☏ 0 2504 8770 ถึง 74

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
อบรมเข้ม มหาบัณฑิต เกษตร รุ่น24
นอกรั้ว มสธ. กรกฎาคม67