มสธ. ร่วมจับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา พัฒนารูปแบบความสำเร็จทางการศึกษา

มสธ. ร่วมจับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา พัฒนารูปแบบความสำเร็จทางการศึกษา ให้บุคลากรทหาร ตำรวจ ของ 4 หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงครอบครัว สามารถศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์พร้อมกันภายในเวลา 4 ปี (หรือถ้ามีความพร้อมมากอาจจบก่อน 4 ปี) ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ร่วมมือกันทางวิชาการเพื่อร่วมกันจัดการการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานทหาร ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ กองทัพภาคที่2 ตำรวจภูธรภาค3 กองบิน1 และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 ซึ่งยังรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย สามารถศึกษาและได้รับคุณวุฒิปริญญา 2 สาขาวิชาในเวลาเดียวกัน คือ 1.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ 2.สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพภาคที่2 ตำรวจภูธรภาค3 กองบิน1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 จังหวัดนครราชสีมา และทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในโครงการความร่วมมือดังกล่าว เพียงสมัครเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชำระค่าลงทะเบียนที่เดียวแต่ได้สิทธิ์เป็นนักศึกษาของสองสถาบันทันที นอกจากนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยยังเตรียมจัดทำหลักสูตรและรูปแบบการเรียนเฉพาะที่เอื้อกับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยทำงาน และสองหลักสูตรใช้วิชาร่วมกันทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบสองปริญญาได้ภายใน 4 ปี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Full-HD-01-scaled
ปี 67 ที่ มสธ
รับสมัคร