นอกรั้ว มสธ. เดือนพฤษภาคม 2566

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท – เอก ปีการศึกษา2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมีนาคม – ตุลาคม 2566 Staff and Students Exchange 2023 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Staff and Students Exchange 2023 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ช่วงเวลาแลกเปลี่ยน: 9-15 มิถุนายน 2566 จำนวนที่รับ: 20 คน หมดเขตรับสมัคร: 17 พฤษภาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิเทศสัมพันธ์ฯ ดร. ชฎาพร โชติรดาภาณ์ โทร. 063-361-9542 K-SERVICE FESTA 2023 Edtech & IT Services […]