มสธ. วางพานพุ่ม วันรัฐธรรมนูญ ถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565